ข่าวสารโรงเรียนกบินทร์บุรี

  • พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ปี 2560
Tuesday, February 20th, 2018, 9:09 am
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2560-อัลบั้ม 2

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย:
นายโสนุกูล บัวหอม โสนุกุล บัวหอม ชุมนุมประชาสัมพันธ์

Tuesday, February 13th, 2018, 1:13 pm

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรีได้ร่วมเดินทางพร้อมกับนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เดินทางไปกราบนมัสการพระครูภาวนาวิโรจน์ เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่และหารือกรณีข้อพิพาทที่ดินของโรงเรียนกบินทร์บุรี-วัดป่าประดู่ เพื่อหาแนวทางและสร้างความเข้าใจให้เป็นไปได้ด้วยดี ณ วัดป่าหนองใหญ่ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี//งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์ สพม. 7

Tuesday, January 30th, 2018, 5:48 am
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 อัลบั้ม 2

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรีัยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกบินทร์บุรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การแข่งขันกรีฑา
2. การแข่งฟุตบอลระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน-ครู
3. การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
4. การมอบเกียรติบัตร, ถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย: นางสาวนิภาพร เอาเจริญยิ่ง ม.6/1 ชุมนุมประชาสัมพันธ์ Nipaporn Awjarernying และ นางสาววนิดา อินทร์อนันต์ Wanida Inanan ม.6/1 ชุมนุมประชาสัมพันธ์

Monday, January 29th, 2018, 1:48 am
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ม.1

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยมีนางสุกานดา ศุภเสถียร หัวหน้างานแนะแนวและทีมงานได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย: คุณครูภาวิณี เต็งวีระกุล/ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ NIKON D3400

Thursday, January 18th, 2018, 2:19 pm
ฝึกซ้อมกองเชียร์-ขบวนพาเหรดกีฬาสี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรีร่วมกันฝึกซ้อมกองเชียร์ ขบวนพาเหรดในกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

Thursday, January 18th, 2018, 1:57 pm
กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2560-อัลบั้มที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรีัยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงพลศึกษา
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศกีฬาฟุตซอลชาย ม.ปลาย ระหว่างสีแดงและสีน้ำเงิน ผลคือ สีน้ำเงินชนะ8-5
2. การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลหญิงระหว่างสีเขียวและสีเหลือง ผลคือ สีเขียวชนะ 2-0 เซต
3. การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายระหว่างสีแดงและสีเหลือง ผลคือ สีแดงชนะ 2-0 เซต
3. การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย: นางสาวนิภาพร เอาเจริญยิ่ง Nipaporn Awjarernying และ นางสาววนิดา อินทร์อนันต์ Wanida Inanan

Thursday, January 18th, 2018, 1:20 pm
การแข่งขันแชร์บอลระหว่างครูและคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา2560

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรีัยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงพลศึกษา โดยจัดการแข่งขันกีฬากระชับมิตรระหว่างครู นำทีมโดยนายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี และคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 ผลการแข่งขันปรากฎว่าทีมครูชนะ

ภาพโดย:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

บันทึกภาพโดย: นางสาวนิภาพร เอาเจริญยิ่ง ม.6/1 Nipaporn Awjarernying