ข่าวสารโรงเรียนกบินทร์บุรี

  • พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ปี 2560
Sunday, September 17th, 2017, 1:21 pm
รูปภาพจากโพสต์ของ Kabinburi School โรงเรียนกบินทร์บุรี

เปิดราคาเหล้า-บุหรี่-เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหลังปรับโครงสร้างภาษีใหม่
มีผลบังคับใช้ 16กันยายน 2560
#กฎหมายน่ารู้กับครูกระเจี๊ยบ
#งานประชาสัมพันธ์
#กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

Tuesday, September 12th, 2017, 8:16 am
Thai University Central Admission System (TCAS)

http://tcas61.cupt.net/ ระบบการสอบแบบใหม่ 5 วิธี เริ่มใช้ ปี 2561

Wednesday, August 23rd, 2017, 1:32 pm
รูปภาพจากโพสต์ของ Kabinburi School โรงเรียนกบินทร์บุรี

กฎหมายน่ารู้วันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง "เหล้า" หรือ "สุรา"
1.เมาสุรายามวิกาลมีโทษปรับนะ...(บางคนกินเหล้าแล้วโวยวาย...ระวังตัวดีๆ )
2. ขายสุราให้เด็กมีความผิดนะจ๊ะ...? ผิดอย่างไร?

#กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
#งานประชาสัมพันธ์
#ครูกระเจี๊ยบ

Thursday, August 17th, 2017, 2:31 pm

กฎหมายน่ารู้: พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 คุ้มครองประชาชนอย่างไร??
#กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
#งานประชาสัมพันธ์
#ครูกระเจี๊ยบ

Tuesday, August 15th, 2017, 9:44 am
วันแม่

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ณ โรงพลศึกษาโรงเรียนกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย:
1.นางสาววนิดา อินอนันต์ Wanida Inanan ม.6/1 สภานักเรียนฯ/ชุมนุมประชาสัมพันธ์
#NIKON

Monday, August 14th, 2017, 12:39 pm
รูปภาพจากโพสต์ของ Kabinburi School โรงเรียนกบินทร์บุรี

กฎหมายน่ารู้: บางครั้งขณะที่เราขับขี่อยู่บนท้องถนน หากได้ยินเสียงไซเรนของรถฉุกเฉิน โปรดหลบสักนิด......
#กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
#งานประชาสัมพันธ์
#ครูกระเจี๊ยบ

Saturday, August 12th, 2017, 4:10 am
รูปภาพบนไทม์ไลน์

พระแม่ มิ่งหล้า สง่าสยาม
แม่พระ จริยวัตรงดงาม เสมอสมัย
ราษฎร์ซาบซึ้ง โลกตราตรึง น้ำพระทัย
ถวายชัยมังคลา ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี
#งานประชาสัมพันธ์