ข่าวสารโรงเรียนกบินทร์บุรี

  • พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ปี 2560
Monday, March 12th, 2018, 4:55 pm

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
ม.1 รับทุนการศึกษา 500 บาท
ม.4 ฟรีเสื้อพละ 1 ตัว
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-15 พค 61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Monday, March 12th, 2018, 10:40 am

สรุปความภาคภูมิใจ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้ 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง

Thursday, March 8th, 2018, 5:00 am
งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงพลศึกษา

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี #NIKOND3400

บันทึกภาพโดย:
1. คุณครูภาวิณี เต็งวีระกุล/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ
2. คุณครูวิทิต โชครัตนาเจริญ/หัวหน้างานสภานักเรียนฯ
3. นายโสนุกูล บัวหอม โสนุกุล บัวหอม ม.5/1 ชุมนุมประชาสัมพันธ์
4. นายวัศพล มหาเมฆ ป๋าอาท' นั่นไง ม.5/2 //คณะกรรมการสภานักเรียนฯ

Thursday, March 8th, 2018, 5:00 am
พิธีมอบประกาศนียบัตรม.3และม.6 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนกบินทร์บุรี

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

บันทึกภาพโดย: นายโสนุกูล บัวหอม โสนุกุล บัวหอม ม.5/1 /ชุมนุมประชาสัมพันธ์ #NIKOND3400

Thursday, March 8th, 2018, 5:00 am
พิธีขอขมาครูอาจารย์และกิจกรรมความรู้สึกที่มีสู่พี่น้อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัด
1. พิธีขอขมาครูบาอาจารย์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ได้ขออขมาคุณครูที่ศิษย์ได้ล่วงเกินด้วยการกระทำทั้งกาย วาจา ใจ
2. กิจกรรมความรู้สึกที่มีสู่พี่น้อง โดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี
ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี #NIKOND3400

บันทึกภาพโดย: นายโสนุกูล บัวหอม โสนุกุล บัวหอม ม.5/1 /ชุมนุมประชาสัมพันธ์

Wednesday, March 7th, 2018, 8:20 am

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

Tuesday, March 6th, 2018, 3:45 am
รับชม VDO Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี และคณะครูไ้ด้ร่วมรับชมการประชุม VDO Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเลขาธิการ สพฐ. ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี #NIKOND3400

บันทึกภาพโดย: นายโสนุกูล บัวหอม โสนุกุล บัวหอม ม.5/1//ชุมนุมประชาสัมพันธ์