ข่าวสารโรงเรียนกบินทร์บุรี


นักเรียน ก.บ. ชนะเลิศ การประกวดดนตรีระดับจังหวัด

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

#มีเรื่องๆดีๆต้องแชร์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ได้เข้าร่วมการแข่งขันโฟล์คซอง จำนวน 3 ทีม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได้รับรางวัลมาสามรางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ จากวง Full Band (ระดับชั้นม.ปลาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากวง 4 style (ระดับชั้น ม.ต้น)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากวง candy Song (ระดับชั้น ม.ต้น)

รางวัลชนะเลิศได้รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนกบินทร์บุรีของเรา

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสุนิดา จันทร์เทศ (ครูชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมแสดงผลงานการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในระดับม.ต้นและม.ปลาย การแสดงรีวิวประกอบเพลง "เมรี " รวมทั้งการแสดงละคร เรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื่อสมุทร และการแสดงเรื่อง "ภาษาไทยวิบัติเพราะใคร" ณ โรงพลศึกษา

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์
บันทึกภาพโดย: นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ #NIKOND3400

โรงเรียนกบินทร์บุรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโฟล์คซอง และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 มาฝากน้องๆที่โรงเรียนด้วยจ้า

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด การประกวดดนตรีโฟล์คซองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานป้องกันและแก้ไขปัญห่ยาเสพติดร่วมกับงานสภานักเรียนฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 ณ โรวพลศึกษา โโยมีกิจกรรมดังนี้
1. ชมวิดิทัศน์ เรื่อง โทษของยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง
2. ละครต่อต้านยาเสพติด
3. กีฬาสานสัมพันธ์ (นักเรียนและคณะครู)
4. การแสดงดนตรี

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย: นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี #NIKOND3400

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดพิธีสวนสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ โดยมีนางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย: นายโสนุกูล บัวหอม ม.6/1 ชุมนุมประชาสัมพันธ์ #NIKOND3400

ข้าลูกเสือ เชื้อไทย ใจเคารพ…

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
#ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกบินทร์บุรี

KB Channel แชลแนลของเราชาวฟ้า-แดง แล้วพบกันเร็วๆนี้
#kbChannel ช่วยกันแชร์ด้วยเด้อครับ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

บันทึกภาพโดย:
1. นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
2. นายวิทิต โชครัตนาเจริญ/หัวหน้างานสภานักเรียนฯ
3. นายโสนุกูล บัวหอม ม.6/1 โสนุกุล บัวหอม : งานประชาสัมพันธ์ สภานักเรียนฯ /ชุมนุมประชาสัมพันธ์

แจ้งให้ นร ทราบ ในวันที่ 14 มิ ย 2561 นี้ ทาง รร จะจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 นร ที่มารับทุนการศึกษาจากคะแนน ONET ให้แจ้งที่ ครูสุกานดา และศิษย์เก่าที่จะมาไห้วครู ให้มาในช่วงบ่ายเพื่อความสะดวกทั้งของครูและศิษย์เก่า (ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมต้านยาเสพติด ที่โรงยิมด้วยนะ)

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พศ. 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับนางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3 โดยผู้บริหาร - ตัวแทนผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย:
1. นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล /หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
2. นางสาวอมลิน คำดี รองประธาน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พศ. 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับนางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3 โดยผู้บริหาร - ตัวแทนผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย:
1. นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล /หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
2. นางสาวอมลิน คำดี รองประธาน

โรงเรียนกบินทร์บุรียินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ครับ #ผู้อำนวยการคนใหม่ ของเรา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูได้เดินทางไปส่งนายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

ภาพ:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย: นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล //หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี #NIKOND3400

ช่วงนี้ฝนตก...บางทีฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฟ้าแล่บ #มีเกร็ดความรู้มาฝากค่ะ

#ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากสวทช.

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

วันนี้ในอดีต : 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488)
นาซีเยอรมัน (Nazi Germany) ประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในทวีปยุโรปถึงจุดสิ้นสุดลง
#Histoday

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ Histofun ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก

#งานประชาสัมพันธ์ #กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนกบินทร์บุรี

#กฎหมายน่ารู้ #กฎหมายคุมห้องเช่า บังคับใช้แล้วนะคะ

งานประชาสัมพันธ์-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนกบินทร์บุรี//ครูกระเจี๊ยบ