ข่าวสารโรงเรียนกบินทร์บุรี

  • พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ปี 2560
Tuesday, January 16th, 2018, 12:38 pm
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 16 มกราคม คณะครูโรงเรียนกบินทร์บุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง โดยมีครูที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า
1. นายบรรจง คำขจร
2. นางทิติยา พูลทรัพย์
รางวัลครูดีศรีปราจีน
1. นางจิดาภา พอดี
2. นายสมชาติ ราชสันเทียะ
3. นางสาวกิตติยา สีดา
รางวัลครูดีในดวงใจ
1. นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล
2. นางมยุรา ภูกาสอน

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

บันทึกภาพโดย: คุณครูวิทิต โชครัตนาเจริญ/ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ

Saturday, January 13th, 2018, 6:07 am
รูปภาพจากโพสต์ของ Kabinburi School โรงเรียนกบินทร์บุรี

คำขวัญวันเด็กจาก18 นายกรัฐมนตรี
ขอบคุณรูปภาพจากอมรินทีวีAMARINTV

Friday, January 12th, 2018, 3:38 pm
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560(รอบเก็บคะแนน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับงานสภานักเรียนฯ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกบินทร์บุรี ปีการศึกษา 2560 ในรอบเก็บคะแนน ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีกีฬา ดังต่อไปนี้
1. เทเบิลเทนนิส
2. เปตอง
3. ฟุตซอล
4. ตะกร้อ
5. วอลเลย์บอล

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

บันทึกภาพโดย:
1. คุณครูภาวิณี เต็งวีระกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ Grajeab Phawinee
2. น.ส. นิภาพร เอาเจริญยิ่ง ม.6/1 Nipaporn Awjarernying

Friday, January 12th, 2018, 8:35 am
รูปภาพจากโพสต์ของ Kabinburi School โรงเรียนกบินทร์บุรี

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งนี้ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื่นที่มัธยมศึกษา

#สรุปผลการแข่งขันโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนกบินทร์บุรี
#เผยแพร่โดยงานประช่าสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี